stam
visie

geworteld in beleving

Wij

We zijn een interieur- en architectenbureau met grote ideeën en ambities als het gaat om het gebruiken, beleven en bewonen van ruimte. We geloven dat jij als mens in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk het uitgangspunt bent: we willen mensen voorzien van omgevingen en structuren waarin ze het leven kunnen leiden dat ze willen leiden. Kortom, ons werk is geïnspireerd op uw leven en maakt er integraal deel van uit.

Jij

Wij geloven dat het cruciaal is
om samen met jou te ontwerpen, in dialoog.
De ruimtes waarin jij je straks beweegt,
bepalen immers voor een deel je welzijn.
Met onze kennis en ervaring verrassen we jou met vele creatieve, doordachte oplossingen waaruit jij kan kiezen. Jij maakt dus gebruik van onze kennis (mede-architect), wij komen nader tot jouw project (mede-bewoner).
Het gaat dus niet om ons als architecten, maar om jou als bewoner van ruimte,
als mens in de architectuur.

stam missie

kruin in wording

Ontwerp samen

Traject

Samen nadenken over de toekomst die jij met je bouwplannen voor ogen hebt, vinden we essentieel. We kiezen voor een open attitude: we willen eerst en vooral luisteren en dan pas praten. Door middel van verschillende leef- en gebruiksscenario’s ontdekken we vervolgens samen wat voor jou geschikte keuzes zijn. Met ons heldere stappenplan loodsen we je bovendien in elke fase constructief naar het beoogde resultaat: op jouw maat en volgens jouw tempo.

Project

Steeds striktere stedenbouwkundige regelgeving, schaarse ruimte, strenge energie-eisen en dure technologie vragen om nieuwe, steeds compactere ontwerpen. Maar wat in eerste instantie beperkingen lijken kunnen we ook slim en efficiënt benaderen. Zo hebben we geleerd dat we veel ruimte kunnen winnen door plaatsverslindende circulaties te integreren in de gebruiksruimtes: We bouwen kleiner, maar winnen ruimte.

Win ruimte